Događanja

September 27, 2021

UPOZNAJMO BEREGINJE 22.10.

Bereginje ili slavenska gimnastika je praksa koja vuče korijene od starih Slavena. Slavenska gimnastika ili slavenska yoga, Bereginje, imaju fokus […]